Het verzorgen van uw administratie
Wij kunnen uw administratie geheel naar uw wensen verzorgen. Om u een indruk van de mogelijkheden te geven, staan hieronder een tweetal variaties. Dit zijn slechts de uitersten. Iedere tussenliggende vorm behoort tot de mogelijkheden.
  • U als klant doet zoveel mogelijk zelf en levert ons periodiek de facturen (in- en uitgaande), bankstukken en dergelijke gesorteerd aan waarna wij die verwerken in de administratie. Na afloop van het jaar stellen wij hieruit de jaarrekening samen.
  • U als klant doet zomin mogelijk zelf en laat de facturen (in- en uitgaande), bankstuken en dergelijke zoveel mogelijk rechtstreeks naar ons sturen, waarna wij die verwerken in de administratie. Wij verzorgen de aangiften voor de belasting, de betaling aan de leverancier en het innen bij uw klanten. Periodiek stellen wij een verslag op waaruit blijkt hoe uw bedrijf ervoor staat. Na afloop van het jaar stellen wij de jaarrekening samen.